top of page

Stichting PodiumPlus Westelijke Mijnstreek

In 2018 besloten vijf muziekvrienden de handen in elkaar te slaan om een aantal activiteiten te organiseren voor leeftijdsgenoten van 50 jaar en ouder.

Dit vanuit de gedachte dat we allen gelukkig, gezond en vitaal ouder willen worden .

“Samen zijn , actief en/of passief meedoen, genieten, nieuwe uitdagingen aangaan, leuke dingen meemaken, andere leeftijdsgenoten leren kennen”; zomaar een aantal aspecten die ongetwijfeld een bijdrage leveren tot welzijn en een vitaal en gelukkig leven! 

 

In april 2019 is 'Stichting Podium Plus Westelijk Mijngebied' opgericht. 

Afgekort zeggen we 'PodiumPlus'

Visie en uitgangspunten

 

Stichting PodiumPlus is een vrijwilligersorganisatie die mensen van 50 jaar en ouder bij elkaar brengt om samen te zingen in een van de koren of om muziek te maken in een van de bands of in het Seniorenorkest. Het bevorderen van de sociale contacten en het ‘verbinden van mensen’ is een belangrijke doelstelling. Het gaat in eerste instantie dus niet om de prestatie van het zingen of muziek maken op zich, maar om het samen bezig zijn met zang en/of muziek in een ontspannen en gezellige sfeer. Dat we ook beter willen leren zingen en muziek maken spreekt voor zich maar dat is niet het hoofddoel. Het organiseren van allerlei sociale ontmoetingsactiviteiten vanuit ‘Gajemee?’, zoals samen wandelen, op excursie, naar de film, naar het theater en naar concerten, zijn bedoeld om het bereiken van dit doel te versterken. 
PodiumPlus is een stichting en staat open voor ideeën, wensen, suggesties en opmerkingen van de deelnemers. Conform de statuten van een stichting bepaalt het bestuur vervolgens, op basis van de ontvangen input, welke veranderingen zij al dan niet doorvoert.
De activiteiten van PodiumPlus dienen zo laagdrempelig mogelijk te zijn want we willen graag dat iedereen mee kan doen en daarbij streven we naar een platte organisatie die zo min mogelijk is opgetuigd met allerlei commissies en werkgroepen.

 
 

         

'PodiumPlus: een podium voor 50+ muzikanten, zangers en muziekliefhebbers! 

 

 

Ouder worden doe je samen !

bottom of page