Ga Je Mee ?

Bij  'Ga Je Mee' worden regelmatig tal van activiteiten georganiseerd
om het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen en in stand te houden.

Doorlopend worden de volgende activiteiten georganiseerd:
* Samen wandelen
* Samen fietsen 
* Samen naar een concert,  theater of bioscoop
maar ook 
* Klassieke muziek beluisteren 
* Informatieve bijeenkomsten rondom een specifiek onderwerp 

 en natuurlijk een 
* Kerstbijeenkomst
* Nieuwjaarsbijeenkomst 
Verder worden op verzoek van leden andere activiteiten georganiseerd. 
Heb je een leuk idee laat het weten