Sociale activiteiten

De activiteitencommissie organiseert regelmatig tal van activiteiten om het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen en in stand te houden.

Doorlopend worden de volgende activiteiten georganiseerd:

* Samen wandelen

* Samen fietsen 

* Samen koken en samen eten

* Samen naar het theater of biscoop

 

* Kerstbijeenkomst

* Nieuwjaarsbijeenkomst 

Verder worden op verzoek van leden andere activiteiten georganiseerd.