top of page

Huisregels Join the Band

Aanmelden 
Om aan de workshops mee te kunnen doen, lever je het ingevulde aanmeldformulier in bij een van de coördinatoren of stuur je het per mail terug naar info@podiumplus-wm.nl.

 

Kosten workshops

De kosten voor de workshops - 12 bijeenkomsten van 3 uur -

bedragen € 160,-. De bandcoach begeleidt de band 1 uur intensief, geeft aanwijzingen en bereidt de door de band gekozen nummers voor. Vervolgens repeteert de band nog 1 1/2 uur zonder bandcoach. 

Je aanmelding is pas definitief als het volledige bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL27 RABO 0341 8511 40. 

Op verzoek kun je dit bedrag in twee termijnen betalen.

 

Geen teruggave cursusgeld
De organisatie geeft geen (restant) cursusgeld terug, tenzij het om overmacht gaat (bijvoorbeeld langdurige ziekte). Of wanneer de organisatie de samenwerking met de deelnemer beëindigd. In die gevallen krijgt de deelnemer het bedrag van de niet genoten workshops terug. 

 

De workshops

Op basis van de aanmeldingen deelt de bandcoach de definitieve bands in. 

De bandcoach bepaalt de eerste twee nummers waar de bands de workshops mee beginnen. Daarna dragen de deelnemers zelf hun favoriete nummers aan. In onderling overleg worden daaruit de nummers voor het vervolg van de workshops bepaald. 
Na afloop van de workshops kunnen de deelnemers (eventueel) zelfstandig als band verder gaan en ook zelf hun genre bepalen. 

Huishoudelijke regels

De workshops bestaan uit 12 bijeenkomsten van 2,5 uur en vinden om de 14 dagen plaats in onze oefenruimte in de Hanenhof te Geleen.    

De deelnemers houden de volgende huishoudelijke regels in acht…

  • In beginsel is iedereen op de workshops aanwezig en liefst 5-10 minuten voor aanvang.

  • Kun je door bijzondere omstandigheden niet komen, dan meld je je tijdig per Whatsapp af bij de coördinator. NB: Whatsapp is alleen bedoeld voor afmelding en mededelingen 

  • Je oefent eerst 1 uur onder leiding van de professionele bandcoach. Daarna ga je nog 1,5 uur zelf aan de slag met de andere bandleden. De deelnemers volgen de instructie van de coach op

  • Elke muzikant volgt Coronamaatregelen op

  • Bij besluiten is het motto: ‘de meeste stemmen gelden’

  • Is er een conflict tussen de deelnemers of met de coach, dan volgt een gesprek met een van de coördinatoren

  • Het bestuur houdt zich het recht voor om een kandidaat, zonder opgaaf van reden, te weigeren 

Optreden/presentatie

De leden zijn bereid in ieder geval twee keer per jaar een optreden te verzorgen, al dan niet in combinatie, met het popkoor.

 

Ziekte/afwezigheid coach

Als de coach ziek is of door bijzondere omstandigheden niet kan komen, dan gaan de workshops gewoon door. We zorgen dan voor een passende vervanging. 

 

Vakanties en feestdagen

Er zijn geen workshops tijdens schoolvakanties en (nationale) feestdagen.

 

Foto's / film
Voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld op de website, gebruiken we foto's en videofilmpjes van repetities en optredens. Heb je daar bezwaar tegen, dan laat je ons dat weten. 

 

Communicatie

  • Communicatie tussen workshopleden en organisatie verloopt vooral via de coördinatoren van ‘Join the band’ . 

  • De organisatie maakt gebruik van communicatiekanalen zoals de website www.podiumplus-wm.nl, WhatsApp, Facebook en e-mail. 

bottom of page