top of page

Wat voor een Popkoor 50+ willen we zijn!

 • Stichting PodiumPlus is een vrijwilligersorganisatie die mensen van 50 jaar en ouder bij elkaar brengt om samen te zingen in een van de koren of om muziek te maken in een van de bands of in het Seniorenorkest. Het bevorderen van de sociale contacten en het ‘verbinden van mensen’ is een belangrijke doelstelling. Het gaat in eerste instantie dus niet om de prestatie van het zingen of muziek maken op zich, maar om het samen bezig zijn met zang en/of muziek in een ontspannen en gezellige sfeer. Dat we ook beter willen leren zingen en muziek maken spreekt voor zich maar dat is niet het hoofddoel. Het organiseren van allerlei sociale ontmoetingsactiviteiten vanuit Gajemee?, zoals samen wandelen, op excursie, naar de film, naar het theater en naar concerten zijn bedoeld om het bereiken van dit doel te versterken. 
  PodiumPlus is een stichting en staat open voor ideeën, wensen, suggesties en opmerkingen van de deelnemers. Conform de statuten van een stichting bepaalt het bestuur vervolgens, op basis van de ontvangen input, welke veranderingen zij al dan niet doorvoert.
  De activiteiten van PodiumPlus dienen zo laagdrempelig mogelijk te zijn want we willen graag dat iedereen mee kan doen en daarbij streven we naar een platte organisatie die zo min mogelijk is opgetuigd met allerlei commissies en werkgroepen.


  Wat voor een Popkoor 50 + willen we zijn!

 • koorleden die minder talent hebben om te zingen kunnen ook meedoen, iedereen is welkom

 • koorleden die niet (meer} in staat zijn om alle liedjesteksten uit het hoofd te kunnen zingen zijn ook welkom; zij kunnen de koorklapper met de bladmuziek en de teksten blijven gebruiken

 • koorleden die jaarlijks wat vaker/langer op vakantie gaan of om andere reden (bijvoorbeeld eigen gezondheid en/of mantelzorgtaken) regelmatig repetities moeten afzeggen kunnen meedoen 

 • koorleden die de deelnemersbijdrage niet (meer) kunnen betalen worden ondersteund om hiervoor een oplossing te vinden

 • koorleden die jarig zijn ontvangen een felicitatiekaart en als we weten dat koorleden langer ziek zijn sturen we een beterschapskaart 

 • het organiseren van zoveel mogelijk optredens is niet aan de orde. Met inspraak van de koorleden is recent afgesproken: twee optredens per jaar en verder op uitnodiging. Als we een uitnodiging krijgen bekijken we of de dirigente van het betreffende koor kan en of er voldoende koorleden beschikbaar zijn voor dat optreden

 • voor optredens hebben wij geen strikte kledingvoorschriften. Als koorleden dit willen kunnen ze daar, in overleg met de dirigente, afspraken over maken maar het dient wel ‘bescheiden en realiseerbaar’ te blijven voor alle koorleden

 • PodiumPlus doet niet mee aan zangcompetities en wedstrijden

 • we bieden de gelegenheid dat koorleden, die dit willen, na afloop van de repetitie nog wat kunnen drinken en napraten omdat dit het onderlinge sociale contact van de koorleden bevordert. 

   

bottom of page